Endüstri standartı kayıt ve prodüksiyon programları kullanılarak, dijital ortamda müzik prodüksiyonu yapmak ve bu prodüksiyonlar için gerekli efekt kullanımını öğretmeyi amaçlayan bir atölyedir.

Our Brands